1,5% dla Basket

Jak co roku prosimy wszystkich naszych przyjaciół o pomoc w postaci przekazania na nasz klub 1% podatku.


ulotka01small